Foto

Annuleringsvoorwaarden Hotel-Restaurant De 4 Jaargetijden

1. Annulering door klanten, algemeen

1. 1.1 De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een uur na het afgesproken tijdstip arriveert, zonder hiervan medewerkers op de hoogte te hebben gesteld. Dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan het horecabedrijf zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de horecaovereenkomst te verlangen.
2. 1.2 Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

2. Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies

1. 2.1 Individuen en groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen of groepen gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten aan het horecabedrijf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):

Bij annulering:

Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 0%
Minder dan 15dagen voor de ingangsdatum 50%
Bij no show of annulering op dag van aankomst 100%

3. Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank

3.1 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

3.2 Indien een menu is overeengekomen:
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 0%
14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 25%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 75%
No show of annulering op de dag van diner 100%

3.3 Indien geen menu is overeengekomen:
Meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip 0%
48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%

logo_footer